Mutriban

Sûzinak Âyin-i Şerîf

Hâşim Bey

 

MAHZUN ÂYÎN: HÂŞİM BEY’İN SÛZÎNÂK ÂYÎN-İ ŞERİFİ – Timuçin ÇEVİKOĞLU

https://dosyalar.semazen.net/e_kitap/mahzun-ayin-hasim-beyin-suzinak-ayin-i-serifi.pdf