Mutriban

Nişâbûrek Âyin-i Şerîf

Cinuçen Tanrıkorur

Nişâbûrek Âyin-i Şerîf