Mutriban

Acemkürdî Âyin-i Şerîf I

Hüseyin Saadettin Arel