Mutriban
Son Eklenen Konular
https://www.youtube.com/watch?v=UXnnNMNjJ5M
Klasik sanatlar geleneğimizin son büyük temsilcilerinden Neyzen Emin Dede (Mehmet Emin Yazıcı) tarafından Hamparsum notalarıyla ve eski harflerle kayda geçirilmiş...
MEVLEVİ AYİNİ DİNLE
TÜMÜ
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi
Klasik sanatlar geleneğimizin son büyük temsilcilerinden Neyzen Emin Dede (Mehmet Emin Yazıcı) tarafından Hamparsum notalarıyla ve eski harflerle kayda geçirilmiş...
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yayınları, Türk edebiyatının zirve ismi Şeyh Galip tarafından Yenikapı Mevlihânesi’nde tertip edilip buraya vakfedilen tek nüsha...
Udî-bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’un aramızdan ayrılıp ebedî âleme irtihâli üzerinden tam yirmi bir yıl geçti. Allah rahmet Eylesin Ruhu Şad olsun... Hayatı: Cinuçen...
Ali Doğan Ergin 23.01.1941’de Çanakkale’de doğdu. Babası Niyazi Bey, annesi Fethiye Hanım’dır. Çok güzel ud çalan ve iyi bir mûsıkîşinas olan...
https://www.youtube.com/watch?v=_PNiZn0zI4Q
  Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib”  sempozyumu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Klasikten Moderne Türk...
SEMA BABUŞCU Mevlana büyük eseri Mesnevi'ye “bişnev” yani dinle diyerek başlar, “Feryad edenin sırrını dinle” der. Biz sırrın aranan ya da...
Yenikapı Mevlevihanesinde Yetişen Büyük Bestekâr: Dede Efendi Rauf Yekta Bey Ondokuzuncu yüzyılda Türkler arasında yetişen musikişinasların şüphesiz en ünlüsü Dede Efendi namıyla meşhur...
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi Harun Korkmaz Pek çok dinin aksine İslamda müzik başlangıçta temel bir unsur olarak ön planda tutulmamış, camilerde...
TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ   TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Türk Din Musikisi Tarihine Bir Bakış BAYRAM AKDOĞAN TURK_DIN_MUSIKISI_TARIHINE_BIR_BAKIS  
HAZRET-İ MEVLÂNÂ ve MÛSIKÎ Dr. Cahit Öney “Hazret-i Mevlâna’da Mùsıkî” ile “Mevlevîlik’de Mùsıkî” birbirinden ayrı bahislerdir. Çünki, bilindiği gibi, Mevlevîlik tarîkatı ve...
31 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Sultan III. Selim'in, Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif'i...
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim  Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
01 Şubat 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Nayî Osman Dede'nin, Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i...
Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Cumhur Enes Ergür’ün Şedarabân makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi ilk kez icrâ edildi. Yani Meydan gördü. 4 Aralık 2019 Çarşamba...

Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ŞUĞULLER adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Ömer...
Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan Ömer Faruk Belviranlı'nın seslendirdiği...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Halvetî-Şabânî İlâhileri adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Halvetî-Şabânî...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre İlahilerini bir albüm halinde yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı,...
https://www.youtube.com/watch?v=HS2d76vjlsw
https://www.youtube.com/watch?v=C7LTgiXHxww
https://www.youtube.com/watch?v=KXu6xlhY9ak&list=PLOP8MwvFE7nMVYhLKr3NYXHZbIy7Cg3NW  
https://www.youtube.com/watch?v=-cEYJzqVbRk&list=PLOP8MwvFE7nPODFCkdp7bZf5TkwDKH-_X
https://www.youtube.com/watch?v=6aFIkNvnuMA
https://www.youtube.com/watch?v=EbbJYYmA5cI