Mutriban
Son Eklenen Konular
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Hz. Mevlânâ’nın 750. Vuslat yıl dönümüne binaen “Mevlevi Âyini ve Hz. Mevlânâ...
Hicaz Mevlevi Ayini Şerifi 20 Mayıs 2023  Cumartesi günü saat 19:00’de Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda Konya Türk Tasavuuf Müziği Topluluğu’nun...
Mevlana Kültür Merkezinde Sivaslı Ufuk Yürüç’ün Hicaz makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi ilk kez icrâ edildi. Yani Meydan gördü. 20 Mayıs 2023 ...
7-17 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan Hz.Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin, Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i...
Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 749. Vuslat Yıl Dönümü – Şeb-i Arus – Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i Şerif’i https://www.youtube.com/watch?v=ocJd8zeDidM
Hz. Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma programlarının bu yılki teması ‘Dostluk Vakti’ olacak. "Hazreti Mevlâna’nın 'Dost ol da dostu gör.'...
MEVLEVİ AYİNİ DİNLE
TÜMÜ
Hicaz Mevlevi Ayini Şerifi 20 Mayıs 2023  Cumartesi günü saat 19:00’de Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda Konya Türk Tasavuuf Müziği Topluluğu’nun...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Hz. Mevlânâ’nın 750. Vuslat yıl dönümüne binaen “Mevlevi Âyini ve Hz. Mevlânâ...
Mevlana Kültür Merkezinde Sivaslı Ufuk Yürüç’ün Hicaz makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi ilk kez icrâ edildi. Yani Meydan gördü. 20 Mayıs 2023 ...
7-17 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan Hz.Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin, Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i...
Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 749. Vuslat Yıl Dönümü – Şeb-i Arus – Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i Şerif’i https://www.youtube.com/watch?v=ocJd8zeDidM
Hz. Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma programlarının bu yılki teması ‘Dostluk Vakti’ olacak. "Hazreti Mevlâna’nın 'Dost ol da dostu gör.'...
40 neyzenin yanı sıra Kanun, Tambur, Bendir ve Kudüm gibi sazendelerin de olacağı 44 kişilik dev kadro, 21 Ekim Cuma...
AŞKIN SULTANLARI SON DÖNEM İSTANBUL MEVLEVÎLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU 14-15 Mayıs 2010 / İSTANBUL   İstanbul Mevlevîhanelerinde Yetişen Mûsikişin Y.Doç.Dr.Nuri Özcan Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Türk...
Mevlevi Ayinleri Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet ve Dr. Suphi Beylerden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Teshit Heyeti» tarafından notaya alınmış...
SEMA BABUŞCU Mevlana büyük eseri Mesnevi'ye “bişnev” yani dinle diyerek başlar, “Feryad edenin sırrını dinle” der. Biz sırrın aranan ya da...
Yenikapı Mevlevihanesinde Yetişen Büyük Bestekâr: Dede Efendi Rauf Yekta Bey Ondokuzuncu yüzyılda Türkler arasında yetişen musikişinasların şüphesiz en ünlüsü Dede Efendi namıyla meşhur...
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi Harun Korkmaz Pek çok dinin aksine İslamda müzik başlangıçta temel bir unsur olarak ön planda tutulmamış, camilerde...
TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ   TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Hicaz Mevlevi Ayini Şerifi 20 Mayıs 2023  Cumartesi günü saat 19:00’de Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda Konya Türk Tasavuuf Müziği Topluluğu’nun...
31 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Sultan III. Selim'in, Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif'i...
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim  Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
01 Şubat 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Nayî Osman Dede'nin, Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i...

Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ŞUĞULLER adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Ömer...
Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan Ömer Faruk Belviranlı'nın seslendirdiği...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Halvetî-Şabânî İlâhileri adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Halvetî-Şabânî...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre İlahilerini bir albüm halinde yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı,...
https://www.youtube.com/watch?v=HS2d76vjlsw
https://www.youtube.com/watch?v=C7LTgiXHxww
https://www.youtube.com/watch?v=KXu6xlhY9ak&list=PLOP8MwvFE7nMVYhLKr3NYXHZbIy7Cg3NW  
https://www.youtube.com/watch?v=-cEYJzqVbRk&list=PLOP8MwvFE7nPODFCkdp7bZf5TkwDKH-_X
https://www.youtube.com/watch?v=6aFIkNvnuMA
https://www.youtube.com/watch?v=EbbJYYmA5cI